In de loop der jaren kreeg ik een boel vrienden en kennissen… lees meer

bestuurslid Ady Hoitink

Ady Hoitink Voorzitter

Met al je talent worden wie je bent.

Soms liggen de uitdagingen dichterbij dan je denkt… lees meer

adviseur Bram van Beek

Bram van Beek Secretaris

Sta altijd open voor elkaar!

Als je zoals ik in een rolstoel terecht komt, krijg je te maken met allerlei instanties… lees meer

bestuurslid Ady Hoitink

Marian van der Vaart Bestuurslid

Als je (ver)oordeelt, stop je met kijken!

Aan de RUG heb ik Spaans en Klinische Pedagogiek gestudeerd…. lees meer

Carry-Ann Tjong-Ayong

Carry-Ann Tjong-Ayong Bestuurslid

Versterken voor zelfredzaamheid!

Door U Centraal ben ik in contact gekomen met U Onbeperkt. lees meer

Jenny Westerik

Jenny Westerik Bestuurslid

Een goed leven voor iedereen.

Ik ben al een kwart eeuw werkzaam als belangenbehartiger… lees meer

Kwartiermaker Sandra Kosterman

Sandra Kosterman Kwartiermaker

Ieder mens heeft zijn eigen talent en altijd iets toe te voegen.

Ik draag graag bij aan een kleurrijke inclusieve wereld. lees meer

bestuurslid Lieke Scheeuwe

Lieke Scheewe Adviseur

Ik draag graag bij aan een kleurrijke inclusieve wereld.

Ik zet mezelf in voor een inclusieve samenleving….. lees meer

Andrea Naphegyi

Andrea Naphegyi Coördinator

Mensenrechten zijn belangrijk voor een inclusieve samenleving.

In de loop der jaren kreeg ik een boel vrienden en kennissen… lees meer

Voorzitter Ady Hoitink

Ady Hoitink Voorzitter

Met al je talent worden wie je bent.

Door U Centraal ben ik in contact gekomen met U Onbeperkt. lees meer

Jenny Westerik

Jenny Westerik Bestuurslid

Een goed leven voor iedereen.

Soms liggen de uitdagingen dichterbij dan je denkt… lees meer

adviseur Bram van Beek

Bram van Beek Secretaris

Sta altijd open voor elkaar!

Ik ben al een kwart eeuw werkzaam als belangenbehartiger… lees meer

Kwartiermaker Sandra Kosterman

Sandra Kosterman Kwartiermaker

Ieder mens heeft zijn eigen talent en altijd iets toe te voegen.

Als je zoals ik in een rolstoel terecht komt, krijg je te maken met allerlei instanties… lees meer

Secretaris Marian van der Vaart

Marian van der Vaart Bestuurslid

Als je (ver)oordeelt, stop je met kijken!

Ik draag graag bij aan een kleurrijke inclusieve wereld. lees meer

bestuurslid Lieke Scheeuwe

Lieke Scheewe Adviseur

Ik draag graag bij aan een kleurrijke inclusieve wereld.

Aan de RUG heb ik Spaans en Klinische Pedagogiek gestudeerd…. lees meer

Bestuurslid Carry-Ann Tjong-Ayong

Carry-Ann Tjong-Ayong Bestuurslid

Versterken voor zelfredzaamheid!

Ik zet mezelf in voor een inclusieve samenleving….. lees meer

Coördinator Andrea Naphegyi

Andrea Naphegyi Coördinator

Mensenrechten zijn belangrijk voor een inclusieve samenleving.

Ady

In de loop der jaren kreeg ik een boel vrienden en kennissen die objectief gesproken een beperking hebben. Maar als ik door hun ogen meekijk, zie ik een beperkte samenleving. Heb je een lastig lijf of een psychische kwetsbaarheid, moet je óók nog eens dulden dat allerlei normale voorzieningen voor jou niet toegankelijk zijn. En erger nog, dat mensen je niet helemaal voor vol aanzien. Het kan er bij mij maar niet in, dat ik in mijn nieuwe flat mijn rolstoel gebruikende vrienden niet kan ontvangen (en zelf dus ook uit huis moet als ik een heup breek). Of dat mijn kinderen opgroeien zonder vriendjes te leren kennen voor wie –bijvoorbeeld– klimmen, springen en leren niet zo gemakkelijk is. Iedereen is kwetsbaar. Een inclusieve stad is in ieders belang! Een samenleving die niet openstaat voor de kwetsbaarheden van haar burgers, staat zelf op los zand. Ik wil bijdragen aan mijn geliefde stad als een plaats voor iedereen. Waar iedereen zijn talenten mag inzetten, en opvalt zonder uit te vallen. Vandaar dat ik het initiatief heb genomen om samen met anderen U Onbeperkt op te richten. Een netwerk waar gewoon beginnen het motto is.
Meer weten over Ady?

Terug

Lieke

Sinds 2011 werk ik bij Light for the World, een stichting die projecten ontwikkelt voor inclusief onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden. Als programmacoördinator ben ik regelmatig in Bangladesh geweest. Inmiddels ben ik als lobbyist vooral in Den Haag te vinden. In onder meer Bangladesh en Oeganda ondersteun ik verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met een functiebeperking. Diversiteit geeft onze wereld meer kleur! Daarom draag ik, niet alleen ver weg, maar ook in mijn eigen buurt in Utrecht graag bij aan een kleurrijke inclusieve wereld.
Lees meer

Terug

Sandra

Ik ben al een kwart eeuw werkzaam als belangenbehartiger ten gunste van mensen met een beperking. Het blijft steeds opnieuw een uitdaging om inzichtelijk te maken dat mensen met een beperking een gelijkwaardige positie binnen onze maatschappij verdienen. De maatschappij vormen wij met zijn allen en diversiteit is een kostbaar goed. Laten we ervoor gaan staan dat iedereen welkom is en niet alleen diegene die als eerste herkend wordt als gelijke. Wees tegen uitsluiting, stel je open en laat mensen binnen in je hart. Ieder mens heeft zijn eigen talent en altijd iets toe te voegen. Mensen hebben elkaar zoveel te bieden en U Onbeperkt biedt hier een prachtig podium voor en brengt de talenten en oplossingen in beeld om weer vrij door iedereen te mogen gebruiken. Profiteer van elkaars oplossingen, ideeën en kwaliteiten.

Voor U Onbeperkt heb ik het voorrecht om dagelijks op talentenjacht te zijn en door middel van beeldvorming dit weer terug te koppelen en in beeld te brengen.
Meer weten

Terug

Carry-Ann Tjong-Ayong

Aan de RUG heb ik Spaans en Klinische Pedagogiek gestudeerd.
Na een paar jaar directeur van kindercentrum Sesam te zijn geweest, vertrok ik met een bouwbrigade in 1986 naar Nicaragua om het land te helpen opbouwen met de Sandinisten. Zette o.a. een fietsenfabriek op in León en vrouwenprojecten met o.a. marktvrouwen en ondersteunde Romagroepen in Tsjechië.

Terug in Utrecht heb ik mij ingezet voor alfabetisering en heb Nederlandse les aan groepen buitenlanders gegeven en projecten opgezet voor diverse groepen in de stad Utrecht. Ik ben tien jaar directeur van het MEC Multicultureel Emancipatie Centrum geweest en als bestuurslid actief bij Vrouwen Alliantie, Blijf van mijn Lijf huizen en diverse andere organisaties. In het binnenland van Suriname heb ik projecten opgezet met stichting Vice Versa. Ook was ik betrokken bij projecten voor gehandicapte kinderen in Suriname en diverse radioprojecten in Nederland en Nicaragua.

Mijn doel is groepen overal ter wereld die empowering behoeven steun te bieden zodat ze zelfredzaam worden. En door inzetten van de media hiervoor aandacht te vragen.

Terug

Marian

Ik ben sinds 2009 rolstoelafhankelijk. Sandra en ik kwamen met elkaar in contact op de keramiek cursus bij De paraplu Boogh. U Onbeperkt zocht een secretaris en dat heb ik graag aangenomen. Dit heeft mij een doel in mijn leven gegeven. Ik ben een mensenmens, want mensen zijn mijn inspiratie. Met tekst werken in de breedste zin van het woord (gesproken en geschreven) is een belangrijk onderdeel in mijn leven. Op de website van U Onbeperkt houd ik mij bezig met het kenniscentrum: ik lever informatie aan voor de rolstoeler die van alles moet regelen, maar niet weet waar hij beginnen moet. Door mijn beperking heb ik geleerd dat niet alles zo vanzelfsprekend is en dat er in Nederland nog heel veel moet gebeuren om de toegankelijkheid voor rolstoelen “normaal” te maken. Mijn levensmotto is: “Als je (ver)oordeelt, stop je met kijken!”

Terug

Jenny

Door U Centraal (waar ik werk) ben ik in contact gekomen met U Onbeperkt. U Onbeperkt was eerst gelinkt aan U Centraal en ik was de verbinding tussen beide. En dat ben ik gebleven. Een goed leven voor iedereen daar staat U Onbeperkt voor. En daar gaat iedereen, die bij U Onbeperkt betrokken is, voor, met een gedrevenheid waar ik bewondering voor heb. Voor U Centraal werk ik aan een goede samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Steeds op andere manieren en steeds met andere partijen. Daarnaast ben ik projectleider van Samen in de Stad, voor een 7-tal samenwerkende organisaties in de stad. Samen in de Stad bouwt wijkgerichte sociale netwerken met als doel oudere (65+) buurtbewoners te ondersteunen. Dit biedt senioren de mogelijkheid het eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig én prettig in hun wijk blijven wonen.Ik deel met hen mijn kennis over vrijwillige inzet en als het kan mijn netwerk en zij delen met mij hun expertise over wat er nodig is voor een goed leven voor iedereen.

Terug

Bram

Soms liggen de uitdagingen dichterbij dan je denkt. Ik heb meer dan 20 jaar gewerkt als belangenbehartiger in de wereld van mensen met een beperking. Meestal landelijke organisaties en nu ben ik actief als vrijwilliger binnen U Onbeperkt. Dichtbij, in de stad waar ik woon, Utrecht. Ik vind het belangrijk dat mensen om elkaar geven, je kiest er niet voor om met een beperking door het leven te gaan. Elkaar ondersteunen, gebruik maken van kennis en ervaring en onderlinge solidariteit zijn belangrijk. Vandaar dat ik mee werk binnen U Onbeperkt om dat fantastische netwerk van de grond te krijgen.
Meer lezen over Bram op: LinkedIn en Twitter

Terug

Andrea

Ik zet mezelf in voor een inclusieve samenleving. Ben voortdurend aan het leren als expert in mensenrechten. Ik heb aan mijn kennis en vaardigheden in verschillende functies vorm gegeven. Ik ben actief geweest als journalist, beleidsadviseur en projectmanager. Met mijn multidisciplinaire aanpak van projecten zorg ik ervoor dat diverse partijen betrokken zijn bij mijn werkzaamheden om een collectief resultaat te bereiken. Ik zorg ervoor dat wet- en regelgeving op het gebied van mensenrechten in implementatieplannen wordt vertaald. Ik ben een netwerker die zich in verschillende domeinen efficiënt inzet. Als sociaal ondernemer ben ik aangesloten bij de activiteiten van diverse stichtingen en netwerkorganisaties die zich voor een inclusieve samenleving inzetten. Ik ben Hongaarse en ik woon sinds 2007 in Utrecht.

Bij U Onbeperkt ben ik actief als coördinator en als projectleider voor Kids4all

Terug