Geschiedenis U Onbeperkt

In augustus 2012 kwamen achttien Utrechters, een bewoner uit Harmelen en een Belg tijdens een stedelijk festival over Levenslust bijeen om dromen te delen over een Centrum voor Zelfregie in Utrecht. Het initiatief kwam van Ady Hoitink, geïnspireerd door hoe Yolan Koster (nu wethouder in Woerden) vertelde over de independent living movement en het RMO advies dat zij hierover al in 2002 had gegeven (Zie www.raadrvs.nl, ‘De handicap van de samenleving’).

Vliegende start

Welzijnsorganisatie U Centraal werd gegrepen door het idee en gaf ons de aanzet. Door ons op te nemen in hun subsidieaanvraag voor ‘vrijwillige inzet’. Én door vanaf voorjaar 2013 actief mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor het werkgeverschap, zónder het ooit van ons over te nemen. Naast U Centraal dacht ook het Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht (Solgu) in het beginjaar met ons mee over de opzet. In augustus 2013 startten twee kwartiermakers voor een inclusieve stad. Inmiddels was de koers duidelijk: het ontwikkelen van een sterk netwerk voor zelfregie en een goed leven in eigen ogen. De doelen: Zelfregie vergroten van mensen die op ondersteuning zijn aangewezen; Onderlinge verbindingen creëren om een goed leven in eigen ogen mogelijk te maken; Bevorderen van een inclusieve gemeenschap in wijken waarin iedereen meetelt en bijdraagt en niemand wordt uitgesloten.

Kwartiermaken

Kwartiermakers Marry Mos en Sandra Kosterman gingen aan de slag. Ze waren zich bewust van de paradox dat twee betaalde krachten een bewonersnetwerk opbouwen. Ze namen niks over, maar bouwden effectief met mensen aan kleine, nabije netwerken van vertrouwen en praktische actie. En ze bouwden in korte tijd een prima reputatie op bij de meer publieke netwerken in de stad waarin zij de nieuwkomers waren. Kwartiermaken: een maatschappelijk klimaat bevorderen voor mensen in de marge om erbij te horen en mee te doen naar eigen wens en mogelijkheden. Voorloper en wegbereider voor de gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben. Naast een goed netwerk waren enkele van de opbrengsten na een jaar: 60 bereikte personen in Overvecht, een maandelijks radioprogramma door ervaringsdeskundigen op RTV (Bingo FM), start van een EMG-oudercafé in Leidsche Rijn, geslaagde hulp aan initiatief de Zorgzusters in Overvecht, en gezamenlijke lunches met Voedselbank en LFB in Leidsche Rijn.

Oprichting stichting

In juli 2014 is U Onbeperkt een zelfstandige stichting geworden, met Ady Hoitink en Lieke Scheewe in het oprichtingsbestuur en Jenny Westrik van U Centraal als adviseur. Sindsdien heeft het bestuur zich langzaam uitgebreid maar versterking is nog steeds welkom! In 2015 hebben we afscheid genomen van de werkvorm met betaalde kwartiermakers. Sindsdien werken we als vrijwilligersorganisatie waarbij we soms nog voor specifieke klussen iemand inhuren. Sandra Kosterman is hierin de stabiele factor. In 2015 heeft U Onbeperkt zijn visie versterkt en zijn netwerk en kennis uitgebreid. Veel werkzaamheden vonden (zonder betaalde krachten soms wel op een iets lager pitje) doorgang en we kregen een wekelijkse column bij het programma Bingo FM van Sonja van der Stek. We zijn daarnaast ook zichtbaar op sociale media (Facebook: U Onbeperkt en Twitter: @uonbeperkt). Na wat beginnersfouten werken we nu aan een optimaal toegankelijke website waarop heel veel informatie en inspiratie te vinden zal zijn en mensen andere leden van het bewonersnetwerk steeds makkelijker weten te vinden.

Plannen voor 2016

In 2016 willen we werken aan onze zichtbaarheid; zowel online als live in bijvoorbeeld buurthuizen. We willen bijdragen aan ontmoetingen in de stad tussen en workshops voor mensen met een beperking die elkaar helpen bij het vormgeven van zelfregie en een goed leven in eigen ogen. We gaan naast onze wekelijkse column ook een maandelijks radioprogramma maken met inspirerende portretten. We bouwen onze website uit en starten een e-nieuwsbrief. We organiseren een conferentie over de inzet van ervaringsdeskundigheid. We versterken de initiatieven van mensen die hun leven in eigen hand nemen en delen gul onze inspiratie en tips voor inclusie. Aan het eind van 2016 zijn er tenminste 100 mensen die zich verbonden hebben aan het bewonersnetwerk.