Veranderingen bij U Onbeperkt

Beste lezer, Nog niet iedereen weet dat U Onbeperkt sinds januari op een zéér laag pitje staat. Het bestuur was al lange tijd op zoek naar een meer structurele subsidie om de coördinatie van onze beweging te kunnen vormgeven. Daarin zijn we onvoldoende geslaagd. We...

Geef ieder kind de kans! – Rapportage Kids4all

Geef ieder kind de kans! U Onbeperkt heeft in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het Project ’Kids4All’ uitgevoerd. Doel en methode Het doel van het project is om de sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid van organisaties in...

Update Kids4all project en oproep

U Onbeperkt voert in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het project Kids4all uit. Doel is naar de sociale toegankelijkheid van verschillende organisaties te kijken en dit te evalueren. Inmiddels zijn de onderzoekteams aan de slag...

Conferentie – Een schat aan ervaring

U Onbeperkt, Solgu en Doen en Laten presenteren een conferentie over ervaringsdeskundigheid. Hoe deel je je ervaring? Hoe zet je ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in voor meer zelfregie, inclusie en betere ondersteuning? Een inspirerend programma met...

Project U Onbeperkt ‘Kids4all’

In opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voert U Onbeperkt in de periode juni – november 2017 het Project ‘Kids4all’ uit. Het doel van het project is om te kijken hoe kinderen met een beperking samen met andere kinderen van een...

Support, wind en comedy

Wij zijn Netflixers. Maar toevallig keken we vorig week weer eens naar De Wereld Draait Door. Het slotakkoord was voor het nieuwste liedje van Spinvis. Zijn introductie luidde: ’als je drie woorden hebt, heb je al een verhaal´. Even denken. Welke drie woorden komen...

Leven met een beperking. In theorie én praktijk

Mijn Poolse vriendin Agnieszka stuurt mij een bericht of ik eind maart mee ga naar de ZieZo beurs in het Utrechtse Beatrixgebouw. Zie je zo, dacht ik meteen. Het programma van de beurs klinkt ook goed. Het is bedoeld voor iedereen, niet alleen voor slechtzienden. Goed...

Project Mantelburen vindt onderdak bij U Onbeperkt

In 2015 won sociaal ondernemer Sukying Wu een prijs met haar idee om mantelzorgers in de buurt met elkaar te verbinden. Ze bedacht daar de prachtige naam Mantelburen voor. De doelstelling van Mantelburen was, dat mensen met soortgelijke zorgvragen wat voor elkaar...