Veranderingen bij U Onbeperkt

Beste lezer, Nog niet iedereen weet dat U Onbeperkt sinds januari op een zéér laag pitje staat. Het bestuur was al lange tijd op zoek naar een meer structurele subsidie om de coördinatie van onze beweging te kunnen vormgeven. Daarin zijn we onvoldoende geslaagd. We...

Geef ieder kind de kans! – Rapportage Kids4all

Geef ieder kind de kans! U Onbeperkt heeft in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het Project ’Kids4All’ uitgevoerd. Doel en methode Het doel van het project is om de sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid van organisaties in...

Update Kids4all project en oproep

U Onbeperkt voert in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het project Kids4all uit. Doel is naar de sociale toegankelijkheid van verschillende organisaties te kijken en dit te evalueren. Inmiddels zijn de onderzoekteams aan de slag...

Conferentie – Een schat aan ervaring

U Onbeperkt, Solgu en Doen en Laten presenteren een conferentie over ervaringsdeskundigheid. Hoe deel je je ervaring? Hoe zet je ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in voor meer zelfregie, inclusie en betere ondersteuning? Een inspirerend programma met...

Project U Onbeperkt ‘Kids4all’

In opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voert U Onbeperkt in de periode juni – november 2017 het Project ‘Kids4all’ uit. Het doel van het project is om te kijken hoe kinderen met een beperking samen met andere kinderen van een...