Beste lezer,

Nog niet iedereen weet dat U Onbeperkt sinds januari op een zéér laag pitje staat. Het bestuur was al lange tijd op zoek naar een meer structurele subsidie om de coördinatie van onze beweging te kunnen vormgeven. Daarin zijn we onvoldoende geslaagd. We hebben in de afgelopen vier jaar gemerkt, dat het eigenlijk niet zonder een betaald coördinator en vrijwilligersondersteuner kan. Onze vrijwilligers hebben allemaal wel iets waardoor ze beperkt belastbaar zijn en op iemand terug moeten kunnen vallen.

We zijn trots op een aantal zaken die we bereikt hebben afgelopen jaren.

  • Meer aandacht voor mensen met een beperking in Utrecht en voor wat zij kunnen.
  • Verschuiving van de focus van ‘we doen agenda 22 toch’ naar ‘We willen een inclusieve stad zijn waar iedereen kan meedoen’
  • Meer aandacht voor zelfregie en ervaringsdeskundigheid.

Ook zijn we trots op alle concrete projecten die we (mede) de wereld in hebben geholpen en die nog steeds bestaan.

  • Het fantastische initiatief Zorgzusters in Overvecht.
  • Het succesvolle online verhalen magazine hoiUtrecht.nl.
  • De wekelijkse Radiocolumn van U Onbeperkt bij Sonja van Der Stek op donderdag bij Bingo FM (deze blijft doorgaan hoor!)
  • Het congres ‘De kracht van Ervaring’ dat we op 3 oktober 2017 hielden in het Stadskantoor.
  • De bijeenkomsten van Mantelburen.
  • Het project Kids4all, dat waarschijnlijk in 2018 nog wordt voortgezet door Andrea Naphegyi en de vier instellingen (zwembad Den Hommel, Speeltuin Gagelsteede, nijntje museum, De Vrijstaat)
  • De vele betekenisvolle ontmoetingen, online en offline.

Deze projecten kun je natuurlijk blijven volgen!

Komend jaar blijven deze website en de sociale media-accounts nog beperkt actief. Het bestuur zorgt voor afhandeling van de jaarstukken etc. Als er geen nieuw bestuur opstaat in 2018, houdt U Onbeperkt er definitief mee op. Het waren vier mooie jaren!

We zijn blij dat de inclusiebeweging in Utrecht er niet mee ophoudt maar vitaler is dan ooit. Iedereen die zich daarvoor inzet, wensen we enorm veel succes en verbondenheid. Als jullie willen, mag je de kanalen van U Onbeperkt daar nog heel veel voor gebruiken in 2018.

HARTELIJK DANK VOOR JE INZET VOOR INCLUSIE,

Namens het bestuur (Bram, Carry-Ann, Jenny en Marian) en de coördinatoren Sandra en Andrea,

Ady Hoitink