Geef ieder kind de kans!

U Onbeperkt heeft in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het Project ’Kids4All’ uitgevoerd.

Doel en methode

Het doel van het project is om de sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid van organisaties in Utrecht in kaart te brengen en te verbeteren. Hiervoor zijn er vier projectorganisaties in Utrecht uitgenodigd om mee te doen:

Hiertoe zijn gezinnen met kinderen van alle leeftijden uitgenodigd, kinderen met én zonder beperking. Middels bezoekjes, workshops en lessen zijn deze vier organisaties – verspreid over de stad Utrecht – op inclusie getoetst.

Onderzoeksvragen

Wat zouden deze organisaties kunnen doen om ieder kind de kans te bieden om de instelling te bezoeken of deel te nemen aan de aangeboden activiteiten? Hoe kunnen deze organisaties voor fysieke en sociale toegankelijkheid zorgen? Wanneer zij daarin slagen, dan kunnen zij zichzelf inclusieve organisaties noemen.

Resultaten

Het resultaat van het Project ‘Kids4all’ is de toename van bewustwording ten opzichte van kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Bewustwording creëert de basis voor het ondernemen van acties om de sociaal-maatschappelijke toegankelijkheid van de projectorganisaties te bevorderen.

Het Projectrapport ´Kids4All´ Geef ieder kind de kans! biedt een overzicht van de implementatie – onderzoek, resultaten en aanbevelingen – van het project.

De projectorganisaties kunnen de tips in acties vertalen zodat zij alle kinderen de kans kunnen bieden om deel te nemen aan hun activiteiten. Dichterbij een inclusieve samenleving komen is een beloning voor alle partijen die dit mogelijk maken.

Fotoverhaal

Voor dit project hebben we niet alleen samen gewerkt met de projectlocaties en activiteitenbegeleiders, maar ook met hoiUtrecht. Fotograaf Angela Jütte heeft de bezoeken aan deze organisaties vastgelegd. Niet alleen voor bovengenoemde rapportage, maar ook om de mogelijkheden en resultaten met een breed publiek te kunnen delen. Samen delen wij dit verhaal om een aantal redenen:

We laten ouders en kinderen graag zien op welke plekken in Utrecht je terecht kunt met het hele gezin. Plekken waar aandacht is voor toegankelijkheid en medewerkers voorbereid zijn op je bezoek, openstaan voor de speciale wensen van het gezin.

Daarnaast is het bedoeld voor beheerders en managers van andere sportfaciliteiten, culturele instellingen en openbare plekken voor vrijetijdsbesteding. Want wie weet zitten er ook wel tips tussen voor hen? Met een paar kleine aanpassingen kun je het toegankelijk(er) maken en stel je je open voor een breder publiek.

Uitnodiging

Namens alle betrokkenen, nodigen wij iedereen van harte uit om zelf eens mee te komen doen op de verschillende locaties.