U Onbeperkt voert in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) het project Kids4all uit. Doel is naar de sociale toegankelijkheid van verschillende organisaties te kijken en dit te evalueren.

Inmiddels zijn de onderzoekteams aan de slag gegaan en hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden. Projectpartner Jelle de Boer van speeltuin ‘De Gagel’ heeft een vlog over dit thema gemaakt. Hij onderzoekt of het voor iedereen mogelijk is om te spelen in de speeltuin.

 

Voor het onderzoeksteam bij kunstwerkplaats ‘De Vrijstaat’, zoeken wij nog kinderen (en hun ouders) met én zonder beperking in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

Het inventariseren van de stand van zaken loopt via een vragenlijst die schriftelijk wordt beantwoord. Vervolgens organiseren wij twee workshops, waarvan de tweede wordt afgesloten met een evaluatiesessie. De workshops zullen in het kader van de PopUp expo plaatsvinden. Poppenmaker Jochen Lange zal de expositieruimte omtoveren tot een groot poppenhuis, waar in alle hoeken en gaten de meest wonderlijke wezens vertoeven. Voor de deelnemers zijn hier geen kosten aan verbonden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Andrea Schouw-Naphegyi: naphegyi.andrea@gmail.com