Wij zoeken kinderen met een beperking en hun ouder(s) om actief mee te denken over hoe wij vrijetijdsbestedingen voor iedereen nog toegankelijker kunnen krijgen.

Wij zoeken nog 2 kinderen tussen de 2 en 6 jaar en hun ouder(s) voor het onderzoeksteam bij het nijntje museum. Voor het onderzoeksteam bij speeltuin Gagelsteede willen wij graag nog 2 kinderen met een beperking en hun ouder(s) betrekken. Leeftijd: tot wanneer spelen leuk wordt gevonden.

Doe met ons mee en help de toegankelijkheid van vrijetijdsbestedingen verbeteren. Uw mening is belangrijk, juist omdat u de ervaring heeft. Wij hechten veel waarde aan uw visie en kunnen uw inzichten goed gebruiken om samen te zorgen dat iedereen gelijkwaardig gebruik kan maken van het geboden aanbod. Kinderen zijn in deze ook goud waard met hun goudeerlijke meningen.

In opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voert U Onbeperkt in Utrecht het Project ‘Kids4all’ uit. Het doel van het project is om naar de sociale toegankelijkheid van verschillende organisaties te kijken en te evalueren. Wij richten ons tijdens dit project “Kids4all” op vrijetijdsbesteding. Er zijn vier locaties die meedoen aan dit project: het nijntje museum, speeltuin Gagelsteede, zwembad den Hommel en De Vrijstaat, kunstwerkplaats voor kinderen.

Wij zetten een Onderzoeksteam rond deze vier locaties op. De leden van het team zijn vijf a zes kinderen mét en zonder beperking en hun ouders. De rol van het team is om samen naar de sociale toegankelijkheid te kijken. Het inventariseren van de wensen en voorstellen van het Onderzoeksteam creëert de basis voor de verbetering van de fysieke en maatschappelijke toegankelijkheid van deze locaties. Deze worden in de praktijk in een aantal activiteiten vertaald. De activiteiten worden in de loop van het project voorgesteld en uitgevoerd. Na aanleiding van de evaluatie van deze activiteiten wordt door de projectpartners in samenwerking met het Onderzoeksteam een Rapport opgesteld.

Bij het nijntje museum zijn tijdens de uitvoering van het project vier contactmomenten met de ouders gepland, namelijk: eerste gesprek (nulmeting), deelname aan de twee activiteiten met hun kinderen en de evaluatiesessie.

De ambitie van het nijntje museum is om voldoende aantrekkelijk te zijn voor kinderen met een beperking. Zij hebben bijvoorbeeld over een jaar veel meer inzicht over hoe toegankelijk zij zijn en zij kunnen mensen over hun bezoek adviseren. Als iemand belt of het museum aantrekkelijk is voor haar/zijn kind met een beperking, kunnen zij advies geven. Als een groep die speciale aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld kinderen met autisme, met visuele beperking of in een rolstoel langs wil komen, is het personeel voorbereid. Het eerste gesprek vindt plaats op 31 augustus 2017 om 15.30 uur bij het Centraal Museum in Utrecht.

Bij speeltuin Gagelsteede staat het eerste onderzoek moment gepland op 28 september 2017 om 15.30 uur in de speeltuin en bestaat totaal uit 2 bezoek/speelmomenten en 2 nabesprekingen. Gagelsteede zet zich in om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle kinderen en ook hun begeleiders/ouders om zo bij te dragen aan een toegankelijke ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en waar kinderen samen kunnen spelen.

Bij deze willen wij u graag uitnodigen om lid van één van de Onderzoeksteams te worden. Neem hiervoor contact op met Sandra Kosterman 06 – 22 03 38 66 of meld u aan per mail: info@uonbeperkt.nl