Foto: NSGK

Foto: NSGK

In opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voert U Onbeperkt in de periode juni – november 2017 het Project ‘Kids4all’ uit. Het doel van het project is om te kijken hoe kinderen met een beperking samen met andere kinderen van een speeltuin of zwembad kunnen genieten en hoe zij cultuur en kunst kunnen ervaren. Dat doet het projectteam van U Onbeperkt samen met vier andere organisaties in Utrecht. De organisaties zijn enthousiast over het project ‘Kids4all’ en zij willen graag hun organisatie voor elk kind toegankelijk maken.

De partnerorganisaties zijn het Nijntje museum, Kinderkunstwerkplaats de Vrijstaat in Leidsche Rijn, de Gagelsteede Kinderboerderij in Overvecht en Zwembad den Hommel in Oog in Al. Zij gaan eerst onderzoeken wat de wensen van de kinderen en hun ouders zijn om bij de activiteiten van deze organisaties aan te kunnen sluiten. Zij kijken wat de zogenoemde sociaal maatschappelijke toegankelijkheid is. In het onderzoek werken zij samen met kinderen mét en zonder beperking, ouders en begeleiders. Een brede aanpak dus.

Vervolgens betrekken zij vrijwilligers uit de buurt om samen een actieteam op te richten. Die teams werken samen met de vier organisaties aan activiteiten. Als zij de activiteiten hebben uitgevoerd kijken zij hoe het gegaan is en stellen zij samen met deze organisaties een Adviesrapport op.

’Kids4all’ moet een blijvend karakter krijgen om de naleving van het Adviesrapport te kunnen volgen. Het doel is om gelijke kansen voor kinderen mét en zonder beperking te creëren.

Wilt u meewerken aan dit project of wilt eerst meer informatie, neem dan contact op met Sandra Kosterman, lid van het U Onbeperkt projectteam: sandra@sanenzo.nl of tel. 06 – 22 03 38 66.