In 2015 won sociaal ondernemer Sukying Wu een prijs met haar idee om mantelzorgers in de buurt met elkaar te verbinden. Ze bedacht daar de prachtige naam Mantelburen voor. De doelstelling van Mantelburen was, dat mensen met soortgelijke zorgvragen wat voor elkaar kunnen betekenen. Met meer gelijkgestemden bereik je meer. In 2016 organiseerde ze samen met ons een aantal Mantelburen bijeenkomsten in Overvecht-Noord en Zuilen. Nu hebben we afgesproken dat U Onbeperkt vanaf maart 2017 de uitvoerder van Mantelburen wordt.

overhandiging cheque mantelburen

Dat betekent dat U Onbeperkt een budget van 3000 euro krijgt voor het organiseren van buurtgerichte bijeenkomsten tussen mensen die ervaring hebben met levensbrede handicaps en hun naasten. Wij willen graag ontmoetingen organiseren die bijdragen aan je zelfregie en een goed leven. We zijn daarom heel blij dat we voor die bijeenkomsten de naam Mantelburen mogen gebruiken en hiervoor extra budget hebben gekregen.

cheque mantelburen

Sukying Wu: “Het project Mantelburen heeft een sterke organisatie nodig om te kunnen voortbestaan. U Onbeperkt is zo’n organisatie. Daarnaast sluit de doelstelling ontzettend goed aan bij de doelstelling van Mantelburen. De samenwerking met U Onbeperkt tijdens de eerste pilot bijeenkomsten verliep zo goed dat ik het project Mantelburen met het volste vertrouwen aan U Onbeperkt overdraag.”

Zelf een bijeenkomst organiseren?

Bij het organiseren van bijeenkomsten werkt U Onbeperkt altijd graag met allerlei andere groepen en organisaties in een wijk samen. Als je als bewoner of buurtorganisatie zelf een bijeenkomst in je wijk wilt organiseren onder de titel Mantelburen, helpen we daar graag bij. Je kunt contact met ons opnemen op info@uonbeperkt.nl.