Klik op een foto om het project te bekijken

U Onbeperkt, het Utrechtse bewonersnetwerk voor zelfregie

Wie een beperking heeft, heeft speciale ondersteuningsbehoeften maar ook net zoveel talenten als ieder ander. Je hebt recht op regie over je eigen leven. U Onbeperkt versterkt en verbindt Utrechters die een zo onafhankelijk mogelijk leven voor mensen met een beperking wensen.
Doe je mee?
Met elkaar vormen we een platform om kennis te delen, samen te werken en elkaar te versterken. We brengen samen een beweging op gang naar een stad waarin iederéén zijn talenten kan benutten en mee kan doen.

Zodat je met al je talent kunt worden wie je bent.

prijs voor toegankelijkheid

Veranderingen bij U Onbeperkt

Een aantal projecten blijven voortbestaan.
Website en sociale media accounts beperkt actief.
Lees meer

Geschiedenis van U Onbeperkt

U Onbeperkt, het Utrechts bewonersnetwerk voor zelfregie, is opgericht in juli 2014.
Lees meer over de geschiedenis

U Onbeperkt in de media

Bekijk video’s en beluister radiofragmenten van en door leden van U Onbeperkt.
Lees meer

Hier staat U Onbeperkt voor

Missie: Zelf de touwtjes stevig in handen

U Onbeperkt is een beweging voor en door mensen met een beperking die een zo onafhankelijk en inclusief mogelijk leven willen voor iedereen in Utrecht. We versterken en verbinden mensen om met hun eigen ervaringskennis en ideeën elkaar te ondersteunen. Samen creëren we een betere maatschappij.

Iedereen wil grip op zijn leven hebben en zelf kunnen kiezen hoe zijn leven er uitziet. Voor mensen die een kwetsbaarheid hebben, is dit niet vanzelfsprekend. Hoe hou je regie over je eigen leven als je door een beperking (levens)lang van ondersteuning afhankelijk bent? Hoe kun je mee doen als de maatschappij je niet mee laat doen?

U Onbeperkt gaat uit van de expertise die mensen hebben over hun eigen situatie, en de kracht die mensen hebben om hier mee om te gaan. Niemand die je bij het zoeken van je eigen antwoorden zo goed kan ondersteunen als iemand die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Onze ervaring maakt ons samen sterker.

De visie van U Onbeperkt

In onze visie hebben wij, als mensen met een beperking, dezelfde keuzes en dezelfde controle over ons dagelijks leven die voor onze broers, zussen, buren en vrienden zo vanzelfsprekend is.

We willen opgroeien bij onze families, naar de lokale school gaan, dezelfde bussen gebruiken als onze buren, werk doen dat past bij ons onderwijs en interesses, en een eigen gezin starten.
We willen dat mensen in contact komen met onze kwaliteiten, waardoor onze kwetsbaarheden naar de achtergrond verdwijnen.
We willen gerespecteerd worden voor wie we zijn en wat we te bieden hebben.

De werkwijze van U Onbeperkt

Tijden zijn lastig. Onze samenleving heeft serieuze problemen. Er zijn talloze professionals die problemen op willen lossen. Wij geloven dat de grootste kracht schuilt in mensen in de samenleving zelf. We zoeken mensen die hetzelfde willen als wij. Een inclusieve samenleving waarin iedereen zeggenschap heeft over eigen leven. Dan gaan we in gesprek.

We willen weten:

  • welke ervaring iemand heeft.
  • welke talenten.
  • wat iemand wil, en hoe dat jou helpt, en anderen in een zelfde situatie?
  • en wat iemand nodig heeft om dat te bereiken.

We verbinden mensen die gelijke ideeën hebben.
We versterken hen met onze ervaring en ons netwerk zodat deze ideeën werkelijkheid worden. Op die manier doen we van alles. Via Nieuws kun je volgen met welke ideeën we aan de slag zijn. Zit er ook iets voor jou tussen? Of heb je een ander idee?