Klik op een foto om het project te bekijken

U Onbeperkt, het Utrechtse bewonersnetwerk voor zelfregie

Wie een beperking heeft, heeft speciale ondersteuningsbehoeften maar ook net zoveel talenten als ieder ander. Je hebt recht op regie over je eigen leven. U Onbeperkt versterkt en verbindt Utrechters die een zo onafhankelijk mogelijk leven voor mensen met een beperking wensen.
Doe je mee?
Met elkaar vormen we een platform om kennis te delen, samen te werken en elkaar te versterken. We brengen samen een beweging op gang naar een stad waarin iederéén zijn talenten kan benutten en mee kan doen.

Zodat je met al je talent kunt worden wie je bent.

prijs voor toegankelijkheid

Prijs voor toegankelijkheid!

Gemeente Utrecht kent
U Onbeperkt de derde prijs toe in 2016.
Lees meer

Geschiedenis van U Onbeperkt

U Onbeperkt, het Utrechts bewonersnetwerk voor zelfregie, is opgericht in juli 2014.
Lees meer over de geschiedenis

U Onbeperkt in de media Bekijk video’s en beluister radiofragmenten van en door leden van U Onbeperkt.
Lees meer

Hier staat U Onbeperkt voor

Missie: Zelf de touwtjes stevig in handen

U Onbeperkt is een beweging voor en door mensen met een beperking die een zo onafhankelijk en inclusief mogelijk leven willen voor iedereen in Utrecht. We versterken en verbinden mensen om met hun eigen ervaringskennis en ideeën elkaar te ondersteunen. Samen creëren we een betere maatschappij.

Iedereen wil grip op zijn leven hebben en zelf kunnen kiezen hoe zijn leven er uitziet. Voor mensen die een kwetsbaarheid hebben, is dit niet vanzelfsprekend. Hoe hou je regie over je eigen leven als je door een beperking (levens)lang van ondersteuning afhankelijk bent? Hoe kun je mee doen als de maatschappij je niet mee laat doen?

U Onbeperkt gaat uit van de expertise die mensen hebben over hun eigen situatie, en de kracht die mensen hebben om hier mee om te gaan. Niemand die je bij het zoeken van je eigen antwoorden zo goed kan ondersteunen als iemand die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Onze ervaring maakt ons samen sterker.

De visie van U Onbeperkt

In onze visie hebben wij, als mensen met een beperking, dezelfde keuzes en dezelfde controle over ons dagelijks leven die voor onze broers, zussen, buren en vrienden zo vanzelfsprekend is.

We willen opgroeien bij onze families, naar de lokale school gaan, dezelfde bussen gebruiken als onze buren, werk doen dat past bij ons onderwijs en interesses, en een eigen gezin starten.
We willen dat mensen in contact komen met onze kwaliteiten, waardoor onze kwetsbaarheden naar de achtergrond verdwijnen.
We willen gerespecteerd worden voor wie we zijn en wat we te bieden hebben.

De werkwijze van U Onbeperkt

Tijden zijn lastig. Onze samenleving heeft serieuze problemen. Er zijn talloze professionals die problemen op willen lossen. Wij geloven dat de grootste kracht schuilt in mensen in de samenleving zelf. We zoeken mensen die hetzelfde willen als wij. Een inclusieve samenleving waarin iedereen zeggenschap heeft over eigen leven. Dan gaan we in gesprek.

We willen weten:

  • welke ervaring iemand heeft.
  • welke talenten.
  • wat iemand wil, en hoe dat jou helpt, en anderen in een zelfde situatie?
  • en wat iemand nodig heeft om dat te bereiken.

We verbinden mensen die gelijke ideeën hebben.
We versterken hen met onze ervaring en ons netwerk zodat deze ideeën werkelijkheid worden. Op die manier doen we van alles. Via Nieuws kun je volgen met welke ideeën we aan de slag zijn. Zit er ook iets voor jou tussen? Of heb je een ander idee?

 

Vacature: Bestuursleden gezocht voor ons Utrechts bewonersnetwerk voor zelfregie

 

 

Dat doen we vooral door mensen te stimuleren om het “gewoon te gaan doen!”. U Onbeperkt creëert de mogelijkheid voor mensen om met elkaar in contact te komen, daar waar zij elkaar iets vanuit hun eigen kracht of talenten kunnen bieden. Op basis van de ideeën en wensen van de bewoners, ontstaan er bijvoorbeeld:
– mini-netwerkjes rond de wens van een persoon;
– bijeenkomsten rond een thema of in een wijk;
– onderlinge workshops;
– gezamenlijke projecten;
– persoonlijke kansen op werk, scholing, mobiliteit, vriendschap of een beter onderkomen;
– een verzameling van ervaringsdeskundigheid die we in kunnen zetten bij beleidsvraagstukken van de gemeente, bedrijven of andere organisaties.

Zo nemen we de eigen regie (terug) en beïnvloeden de beeldvorming over mensen met een beperking positief, door deze verhalen te delen via sociale media, radio en regionale televisie. We vullen een wekelijkse column op de lokale radio en werken aan een maandelijkse uitzending. Ook bouwen we aan andere projecten en uitingen die de beeldvorming verbeteren en werken we intensief samen met de verhalensite Hoiutrecht.nl.
De inclusieve samenleving komt zo een stapje dichterbij.

Wat ons onderscheidend maakt is dat we:
1. Een bewonersnetwerk zijn van en voor mensen met een beperking;
2. Altijd zullen uitgaan van het ‘burgerperspectief’;
3. Kwartiermaken vanuit een inclusief uitgangspunt: een gastvrije samenleving voor iedereen;
4. Niet alleen mensen met een beperking aanspreken, maar alle bewoners van Utrecht;
5. Ons richten op zelfregie en een goed leven in eigen ogen, in plaats van op ‘zorg’.

Help je mee?
Je kunt solliciteren voor een functie als bestuurslid PR en Communicatie; als penningmeester; of als algemeen bestuurslid. Voor PR en Communicatie en voor penningmeester vragen we uiteraard om relevante deskundigheid. Bij PR en Communicatie is kennis en ervaring met sociale media en met radio een pré. De penningmeester stuurt ook de fondsenwerving aan, helpt ons nadenken over duurzame financiering en is geïnteresseerd in lokale valuta en microfinanciering als instrumenten. Het bestuur heeft een externe boekhouder.

Stuur een mail met cv en motivatie naar a.hoitink@ziggo.nl of bel voor meer info naar Ady Hoitink (voorzitter U Onbeperkt), 06-55137717.

We hebben ook een paar specifieke vacatures voor penningmeester, webredacteur en we zoeken meerdere kwartiermakers in de wijk.